۱۳۸۴ دی ۲۰, سه‌شنبه

به یاد گنجی ... ه

در وبلاگ ترنم و آونگ خاطره های ما ، پیشنهاد شده بود که با کلیک کردن مکرر روی این لینک ، باعث بشیم که در لیست پرطرفدارترینها در یاهو قرار بگیره و صاحبش رو به یاد مردم دنیا بندازه ! منم موافقم و اینکارو می کنم.ه

۱۳۸۴ دی ۱۵, پنجشنبه

حقیقت یا شکلات؟

کیانوش عزیز نوشته که " پیچیدن حقایق لای زرورق کار تو نیست ولی ..." ، بخاطر همین ولی من باید بگویم که به نظر من درست است که خلاقیت و ترکیب و تلخیص آنچه هست و خلق چیزهای نو از تواناییهای خاص و جالب انسان است ، اما در بعضی موارد دیگر شورش در آمده ! مثلاً همین خلق ماده زیبایی مثل زرورق برای زیبایی بخشیدن به کادوها و بعد ترکیب کردن نامربوطش با مفهوم حقیقت و تولید معجون نامیزان ، "حقیقت زیبا "... ! ه
عزیز جان ، هر مفهومی کارکردی دارد. حقیقت کارکردش چیز دیگریست ، چرا و تحت چه لزومی اصلاً حقیقت زیبا خلق شد ؟ حالا گیرم یک بار امتحان آزمایشگاهی و کلینیکی اش خالی از لطف نبود ، دیگر بستنش به ناف ملت بجای نان و چای روزمره و اصل قرار دادنش را کجا بنویسیم ؟ بدبخت خدای من و تو وقتی حقیقت را خلق کرد قصدش انتقال زیبایی و شاد کردن روح من و تو نبود که ! قصد داشت معیاری برای سنجش بدست بدهد! کاری به افه و جینگول نداشت !ه
حالا چرا از بین همه مردم دنیا ، ما ایرانیها این معجون نامیزان را هنوز ول نکرده ایم و تا جایی بهش گیر داده ایم که دیگر حتی مهم نیست که تویش واقعاً حقیقت باشد یا نه و به چه دردی می خورد ، بلکه مهم این است که برچسب حقیقت دیگر روی هیچ چیزی بجز زرورق قابل الصاق نیست و اجازه ارائه ندارد، نمی دانم!ه
کیانوش جان ، کارکرد حقیقت زیبایی و نوازش روح نیست! اگرچه کسانی مثل من هم هستند که چون خلوص را زیبا می بینند ، با خلوص حقیقت روحشان نواخته می شود !ه
این که از این! از طرف دیگر در ایران با این حجم کثافت و زشتی و پستی ، و نیاز اینهمه مبرم به دریافت و بیرون کشیدن حقیقت از لنجزار خرافات و دروغ و مغلطه ، دیگر تلف کردن وقت به زرورق پیچی حقیقت ، اگر یافتیش ، یک کمی طلب زردک از بینواست ! ما دیگر اینجا نه وقتش را داریم و نه توا نش را و نه اگر داشتیم دیگر زرورقی برایمان مانده که بخواهیم چیزی را در آن بپیچیم که از هجوم سنگین زشتی ، لا اقل 75 درصد دچار افسرگی و دپرشن نشویم !ه
در آخر هم من در هر لحظه کوتاهی که حقیقت را بتوانم بدون هیچ پوشش فریاد می زنم ، چون هموطن من بچه دوساله ای نیست که با اسباب بازی خرش کنم ، که اگر باشد ، همان بهتر که نفهمد من چه می گویم! همان بهتر که زیر سیل خرافات و مغلطه و مزخرفات له شود! من به دست خودم جلوه ای را که عاشقش هستم نمی گیرم! ه
در مورد سید خندان هم می خواستم امروز بنویسم که این وقت کمم هم رفت به جواب آن ولی ! اینترنتم قرضی است و نمی توانم زیاد و تند تند استفاده کنم ! شرمنده ! اینجا ایران است و همه رفسنجانی و یا آقازاده هایش نیستند! دخلمان خرجمان را به دندان می کشد!ه
می نویسم ! اگر زندگی بگذارد ! اگر نگذاشت جای من نفرینش کنید!ه
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


"Men willingly believe what they wish."
- Julius Caesar