۱۳۸۶ دی ۲۳, یکشنبه

امتحان سخت و زندگی سخت تر!ه
امتحان را دادم ، بد نبود!ه


نتیجه می گیریم که بدون ساعتی 30 هزار تومان سلفیدن هم می شود از آیلتس نمره خوب گرفت!ه


***


ه 4 نفری آمده اند جلوی در خانه من که آی بیا 20 هزار تومان شارژ بده! چرا؟ چون ما می گوییم! تحت چه عنوان ؟ به اونش کار نداشته باش! رفتم خودم را توی آینه چک کردم ببینم روی پیشانی ام نوشته اند "هالو پنجشنبه" ؟!!!!! شوهر ندارم ، مغز که دارم! اصلاً در این مملکت با این قوانین ازدواج و خانواده ، باید بگویم چون مغز دارم شوهر ندارم!!! اما طرف فکر می کند که چون جوانم ، می تواند با یک مشت مزخرف و خزعبل سرم را شیره بمالد و از من پول مفت بگیرد!!ه

هیچ نظری موجود نیست: