۱۳۸۴ دی ۲, جمعه

احترام یا اعتبار؟

به نظر شما احترام به عقیده دیگران یعنی چه ؟ عبارت " نظرشما محترم است " یعنی چی؟
به نظر من ما عبارت " نظر شما محترم هست " رو به جای " نظر شما معتبر است " استفاده می کنیم و انتظار همون معنی رو ازش داریم ! یه نظر من احترام به نظر دیگران اصلاً به معنی این نیست که شما درست بودن اون رو قبول داشته باشید ! چون اگر اینطور باشه ، و شما می دونین که نظر کسی که با شما فرق داره ، درسته ، پس یه جورایی مرض دارین که می دونین چی درسته اما به اون معتقد نیستین نه ؟ به نظر من انسان طبیعی و بدون مرض و عقده ، همیشه معتقد است که فکر خودش درست است ، یا حداکثر نمی داند که فکر خودش درست است یا مال دیگری ! اما فرق کسی که به نظر دیگران احترام می گذارد و کسی که نمی گذارد ، این است که کسی که به نظر دیگران احترام می گذارد ، در واقع در عین حال که معتقد است که نظر دیگران غلط است ، به آنها این حق را می دهد که نظری مخالف او و احیاناً غلط داشته باشند ! درواقع به حق اختیار و نظرداشتن دیگران احترام می گذارد ! در واقع به حق وجود داشتن آن نظر احترام می گذارد ، و نه لزوماً به محتوای آن ! بابراین اینکه تا با کسی مخالفت می کنی ، می گوید که " تو باید به نظر دیگران احترام بگذاری و آن را رد نکنی " یا مدل جدید ترش " شما نباید دیگران را قضاوت کنی " ، یک مغلطه بیشتر نیست ! ه
البته اونجا که گفتم که همیشه معتقده که فکر خودش درسته ، به معنای تعصب یا حفظ کورکورانه و توأم با لجبازی عقیده نیست ! چون انسان طبیعی بی مرض و عقده همیشه در حال ارزشیابی و باززبینی و سنجش خودشه ! اما در یک لحظه از زمان اگر در نظر بگیریم ، در اون لحظه عقیده خودش رو درست ترین می بینه ! منظورم هم از انسان طبیعی و بدون مرض و عقده انسانی است که به حقیقت و یافتن راه درست اهمیت میده ! نه انسانی که فقط زنده است که زنده باشه ، یا اینکه زنده است که به شکم و زیر شکمش حال بده !ه
اشتباه کردن حق انسانه ! اگر قرار بود انسان به هیچ قیمتی اشتباه نکنه خداوند اصلاً اون رو دارای خرد و قوه اختیار و سنجش و انتخاب خلق نمی کرد ! مگه مرض داشت ؟
وقتی من می گم " این فکر شما مزخرفه " دارم در مورد فکر شما اظهار نظر می کنم ، نه خود شما ! حالا اگه شما بگی تو حق نداری این حرف رو بزنی ، خودتون هم مزخرف می شید ! یا اگه بگی خودم می دونم ولی همینه که هست ، بازم خود شما مزخرف میشی ! اشتباه ها آدم رو پایین نمی برن ، بلکه عکس العمل انسان در مقابل اشتباهاتش اونو بالا یا پایین می بره !ه
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


"Little things affect little minds."
- Benjamin Disraeli

۱ نظر:

تـــــرنـــٌــــم گفت...

مــیـدونــی که بـــــدجــوری بـاهـات هـــم نـظرم!!!ـ
مـن فـکـر میـکـنم ایـنکه تـحلـیل نـظر شـخص مـقابل بـاعـث عـکس الـعمل شـدید و بـی ادبـانه اش میـشه تنـها مـیتونه به هـمین دلیل بـاشه که مـا فـکر میـکـنیم تحـلیل نـظرمـون یـعـنی تـحلیل شـخصـیتـمون!! درحـالی که حـتمــن ایـنطور نـیسـت یا بـهتـر بـگم "حـتمـن نـبـایــد ایـنطور بـاشـه"ـ اما در عـمل میشـه و تـا کـسی بـا طرز فـکر مـا مـخالـفـت میـکـنه شـروع میـکـنیم به تـخریب شـخـصیـتی او آدم(یا اون ایـن کار رو میـکـنه) یـعـنی بـجای تـحلیل و مـخالـفـت با نـظر مـا شـروع مـیکـنه به تـوهـین به شـخـصیـتمـون و...ـ نـمـونه اش ر در بـحث هـا بـا "ســروش" و "حــمـید" یـادتـه که